Belasting
Op zoek naar een professionele belastingadviseur of hulp nodig bij uw belasting zaken? TaxPC in Maastricht is uw partner op dit vlak. TaxPC is een professioneel belasting advies- en administratiekantoor gevestigd in Maastricht. Wij leggen de nadruk op persoonlijk contact en het in begrijpelijke taal uitleggen van cijfers en andere relevante informatie.
436
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-436,bridge-core-3.0.1,qode-restaurant-1.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-28.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Belasting

TaxPC, uw belastingadviseur

Op zoek naar een professionele belastingadviseur of hulp nodig bij uw belasting zaken? TaxPC in Maastricht is uw partner op dit vlak.
.
De belastingen in Nederland dienen om allerlei voorzieningen, zoals onder andere de zorg, sociale zekerheid, onderwijs cultuur en wetenschap mee te financieren. De belangrijkste soorten belastingen en bronnen van inkomsten van de overheid zijn onder andere loon- en inkomstenbelastingomzetbelastingpremie volksverzekeringpremie werknemersverzekering en vennootschapsbelasting.
.
De Nederlandse belastingregels wijzigen regelmatig. TaxPC volgt dit op de voet en adviseert al jarenlang meerdere bedrijven op dit vlak. Heeft u een bedrijf en kunt u onze hulp ook gebruiken? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op!

. Op zoek naar een professionele belastingadviseur of hulp nodig bij uw belasting zaken? TaxPC in Maastricht is uw partner op dit vlak.

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is een internationaal veel voorkomende belasting op inkomen die door een staat (of een lager overheidsorgaan) wordt geheven van (natuurlijke en rechts-) personen.

 

Voor de bepaling van het inkomen dat aan belasting is onderworpen, wordt veelal onderscheid gemaakt tussen personen die in die staat wonen (inwoners van de staat), dan wel van personen die niet in die staat wonen, maar die daarentegen wel inkomen genieten dat in die staat zijn oorsprong vindt (niet-inwoners van de staat). In Nederland kennen we het boxenstelsel.

Box I, II en III inkomen

Het boxenstelsel hebben we te danken aan Willem Vermeend, die dit systeem in 2001 invoerde. Grof gezegd komt het er op neer dat in BOX I inkomen uit arbeiden eigen woning wordt aangegeven.  In BOX II wordt inkomen aangegeven als u aanmerkelijk belang aandelen in een vennootschap heeft. In BOX III worden inkomsten uit sparen en beleggen (inkomsten uit overige vermogensbestanddelen) aangegeven.

 

De wetgever gaat er van uit dat u op deze vermogensbestanddelen een rendement haalt van 4%. Per box geldt een ander belastingtarief.

 

Winst uit onderneming valt in BOX I en is progressief belast. Indien u kwalificeert als ondernemer, d.w.z. voldoet aan het urencriterium (1225 uur), winst beoogt, winst redelijkerwijs te verwachten is, risico loopt, aansprakelijk bent voor schulden van het bedrijf etc. dan komt u in aanmerking voor zelfstandigenaftrek / startersaftrekFiscale Oudedags Reserve (FOR), en MKB winstvrijstelling. Hierdoor daalt de grondslag waarover de inkomstenbelasting berekend wordt aanzienlijk.

Hypotheekrenteaftrek

De rente die u betaalt over uw hypotheek, kunt u aftrekken van uw belastbaar inkomen. Hierdoor betaalt u minder inkomstenbelasting.

 

Dit is de hypotheekrenteaftrek. De laatste jaren zijn er veel wijzigingen gekomen om de aftrekbaarheid van hypotheekrente in te perken.

Eigen woning

Uw woning geldt als eigen woning als u voldoet aan de volgende 2 voorwaarden: U, uw fiscale partner, of u beiden bent eigenaar van de woning en de woning is/was uw hoofdverblijf. Een vakantiewoning of een verhuurd pand is geen eigen woning.

 

Voor mensen met een groot vermogen in BOX III die nu in een (dure) huurwoningwonen kan het interessant zijn om een woning te kopen, die woning met eigen geld te betalen en er dan in gaan wonen. Immers het vermogen in BOX III neemt af (met de koopsom van de woning) en de eigen woning leidt bij huidige wetgeving in BOX I niet tot een bijtelling dankzij Hans Hillen.

Loonbelasting

Iedereen die in Nederland inkomen heeft uit een echte dienstbetrekking(werknemers) of een fictieve dienstbetrekking (zoals uitzendkrachten, stagiairs en topsporters met een door NOC*NSF verleende A-status), betaalt loonbelasting. Dit geldt ook voor mensen met een inkomen uit:

 

  • een volks- of werknemersverzekering, zoals een AOW-, WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering;
  • voorzieningen als de bijstand, IOAW, IOAZ;
  • aanspraken die de werkgever heeft verleend, zoals een pensioen.

 

De Belastingdienst heeft een aparte regeling voor artiesten en beroepssporters die geen zelfstandig ondernemer zijn en waarvoor dus ook loonheffing moet worden ingehouden.

Omzetbelasting

Omzetbelasting of BTW (belasting over de toegevoegde waarde) is een indirecte belasting die een overheid heft op de verkoop van producten of diensten.

 

De belasting wordt geheven op de verwachte marktwaarde die aan een product wordt gegeven in elke stap van het productie- of distributieproces. Uiteindelijk wordt de btw betaald door de consument en door niet-btw-plichtige organisaties.

Overdrachtsbelasting

U moet overdrachtsbelasting betalen als u juridisch of economisch eigenaar wordt van onroerende zaken, rechten op onroerende zaken of aandelen in onroerende zaaklichamen. Bijvoorbeeld een woning of een bedrijfspand. Het gaat hierbij steeds om onroerende zaken in Nederland.

 

Wordt u eigenaar van aandelen in een naamloze vennootschap (NV), besloten vennootschap (BV) of maatschap? En bestaan de bezittingen van de NV, BV of maatschap vooral uit onroerende zaken? Dan betaalt u ook overdrachtsbelasting.

Successie- en erfbelasting

Successierecht(en) of erfenisrecht(en) (vooral in België), ook wel erftaks genoemd, en in Nederland sinds 2010 erfbelasting, is een directe belasting die wordt geheven in geval van erfenissen. Het is verwant aan schenkbelasting of de schenkingrechten in België.

 

Het tarief van deze belasting, die gerelateerd is aan het erfrecht, is sterk progressief en afhankelijk van twee factoren:

 

  • volgens een tarief dat opklimt per schijf van verkrijging,
  • volgens een tarief dat verschilt naargelang de graad van verwantschaptussen de erfgenaam en de overledene.

 

Zo betaalt een zoon die erft van zijn vader minder belasting dan een neef die van zijn oom hetzelfde bedrag erft. Het hoogste tarief geldt voor een erfenis of schenking van een niet bloedverwant of echtgeno(o)t(e).

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is een internationaal veel voorkomende directe belastingop ‘inkomen‘ dat door een staat (of een lager overheidsorgaan) wordt geheven van rechtspersonen en bepaalde niet rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsverbanden.

 

Voor de bepaling van het inkomen dat aan belasting is onderworpen, wordt veelal onderscheid gemaakt tussen rechtspersonen die in die staat gevestigd zijn (inwoners van de staat) en rechtspersonen die niet in die staat gevestigd zijn, maar die daarentegen wel inkomen genieten dat in die staat zijn oorsprong vindt (niet-inwoners van de staat).

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over een van de bovenstaande punten? Neem gerust contact met ons op.

Call Now Button