Accountancy
Op zoek naar een professionele accountant of accountancy adviseur? TaxPC is een professioneel belasting advies- en administratiekantoor gevestigd in Maastricht. Wij leggen de nadruk op persoonlijk contact en het in begrijpelijke taal uitleggen van cijfers en andere relevante informatie.
426
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-426,bridge-core-3.0.1,qode-restaurant-1.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-28.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Accountancy

Accountancy

Accountancy bestaat uit het verzamelen en controleren van financiële bedrijfsinformatie, met als doel een juist en volledig beeld van de financiële stand van zaken te geven. De jaarrekening geeft inzicht in de bezittingen en schulden, de ontwikkeling van het resultaat en de vermogensstructuur van uw bedrijf.

 

TaxPC heeft reeds vele jaren ervaring in de accountancy. Of dat nou gaat over het opstellen van jaarstukken en begrotingen, tot liquiditeitsplanning en het in kaart brengen en verduidelijken van (financiële) managementinformatie.

administratiekantoor administrateur maastricht

Administratieve organisatie

De administratieve organisatie is een wezenlijk onderdeel binnen iedere organisatie. Kort samengevat bestaat een goede administratieve organisatie uit:

 

  • Beschrijving van de processen;
  • Vastlegging van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op functie- en afdelingsniveau;
  • Vastlegging risico’s en maatregelen van interne controle;
  • Kwaliteitstoetsingkwaliteitsverbetering en voortgangsbewaking;
  • Managementrapportages rondom processen, risico’s en interne controle;

 

Een betrouwbare administratieve organisatie is belangrijk om op de juiste wijze financiële verantwoording te kunnen afleggen en daardoor een goedkeurende accountantsverklaring te verkrijgen.

Jaarrekening

Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een onderneming van het afgelopen boekjaar. Iedere onderneming maakt zo’n jaarrekening, mede omdat je elk jaar aan de Kamer van Koophandel je jaarrekening moet sturen. Een jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op beide.

 

Balans

De balans is een momentopname en het geeft een overzicht van de financiële situatie van je onderneming. Het overzicht bestaat uit de schulden en bezittingen van je onderneming, meestal aan het eind van een boekjaar. Het boekjaar loopt meestal parallel aan een kalenderjaar en de datum van de balans is dan ook meestal 31 december.

 

Winst- en verliesrekening

Een winst- en verliesrekening heet ook wel resultatenrekening of exploitatierekening. Het geeft een overzicht van alle inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. Dit overzicht eindigt met de over die periode behaalde winst of verlies.

Automatisering

TaxPC is u graag behulpzaam bij het zoeken naar het juiste automatiseringspakket dat toegesneden is op uw organisatie. Ook kunnen wij u een bijdrage leveren aan het optimaliseren van het gebruik van uw huidige pakket.

 

Zelf werken we onder andere met het professionele pakket Exact Online, een webbased toepassing van Exact, waardoor het mogelijk is om overal met het pakket te werken zolang er maar een internetverbinding is.

Begroting

Een goed onderbouwde financiële begroting is niet alleen voor uzelf als ondernemer belangrijk, maar is ook van belang bij een eventuele financieringsaanvraag bij de bank.

 

Een begroting is een raming van de inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode of specifiek voor een bepaalde activiteit. Periodiek worden de resultaten van uw onderneming vergeleken met de begroting. Wanneer de begroting niet gehaald dreigt te worden, moet tijdig worden ingegrepen.

 

TaxPC adviseert en ondersteunt u bij het opstellen van een duidelijke begroting.

Liquiditeitsplanning

Een liquiditeitsplanning is een prognose van de inkomende en uitgaande geldstromen van een onderneming gedurende een bepaalde periode (de planningshorizon). Met behulp van een liquiditeitsplanning wordt duidelijk hoe de financieringsbehoefte en het saldo liquide middelen zich gedurende de planningshorizon zullen ontwikkelen. De liquiditeitsplanning is dus de vertaling van de voorgenomen bedrijfsactiviteiten van de onderneming naar financiële stromen en posities.

 

Liquiditeitsplanning is vooral noodzakelijk bij de uitvoering van het treasury-beleid. Allereerst volgt uit een liquiditeitsplanning welke middelen nodig zijn om de directe verplichtingen, zoals rekeningen en salarissen, tijdig te betalen. Daarnaast geeft een liquiditeitsplanning inzicht in het financieringstekort (of -overschot) in de komende periode. Dit is bepalend voor de aan te trekken leningen of beleggingen en beïnvloedt dus direct het renteresultaat.

Managementinformatie

Meten is weten, met een juiste, tijdige en volledige administratie als basis kan TaxPC u helpen de gegevens om te zetten in managementinformatie op basis waarvan u op tijd de juiste beslissingen kunt nemen.

 

Wij hebben reeds jarenlange ervaring in het samenstellen van maandrapportageskwartaalcijfers en jaarrekeningen bij met name bouwgerelateerde organisaties, zoals een aannemer, projectontwikkelaar, een architect en een investeringsmaatschappij.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over een van de bovenstaande punten? Neem gerust contact met ons op.

Call Now Button